Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wyniki konkursu z okazji Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia i jego beatyfikacji.

 

unnamedUchwałą Sejmu i Senatu RP prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku, a 12 września 2021 podczas uroczystej Mszy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie został ogłoszony błogosławionym. Z tej okazji w naszej szkole odbył się konkurs plastyczno-literacki. Jego celem było zapoznanie dzieci i młodzieży z zasadami życia chrześcijańskiego, które zebrał Prymas Tysiąclecia w „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”. Zasady te są zaproszeniem do oddziaływania miłością w rodzinie, w domu, w pracy, wśród przyjaciół czy na wakacjach, po to, aby zacząć przemieniać świat od siebie, od najbliższego otoczenia.

  1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
  2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
  3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
  4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
  5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
  6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
  7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
  8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
  9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
  10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

https://wyszynskiprymas.pl/abc-spolecznej-krucjaty-milosci/

 Dzieci z klas od trzeciej do szóstej zostały zaproszone do wykonania pracy plastycznej, w której miały narysować jak można zrealizować wybraną z zasad w życiu codziennym. Natomiast młodzież z klas siódmych i ósmych napisała wypracowanie na temat: „Która z zasad ABC Społecznej Krucjaty Miłości Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest według Ciebie szczególnie ważna w życiu młodych ludzi. Wypowiedź uzasadnij.” Uczniowie okazali się bystrymi i krytycznymi obserwatorami postępowania ludzi. W swoich pracach podkreślili znaczenie zgody i przebaczenia, troski i szacunku wobec bliźnich, a nawet miłości do nieprzyjaciół, o której pisał błogosławiony kardynał. Znamienne były słowa Mai Lagockiej z klasy 8c, której praca zajęła pierwsze miejsce: „Dużo osób nie chce jako pierwsi podać ręki do zgody z powodu swojej dumy (…), gdy pokłócimy się z kimś zawsze można schować dumę do kieszeni i wyciągnąć rękę na zgodę (…). Chowanie urazy bądź niepróbowanie załagodzenia konfliktu lub udawanie i uciekanie od źródła problemu jest nieodpowiednie.”

Oto wyniki konkursu:

Prace plastyczne:

Klasy trzecie:

I m. – Zosia Skowrońska z kl.3a

II m. – Nikola Lask z kl.3a

III m. – Aleksandra Ordońska z kl.3b

Wyróżnienia otrzymują: Weronika Sikorska z kl.3a i Aleksander Dziubak z kl.3a.

Klasy 4-6:

I m. – Zuzanna Karwowska z kl.4b

II m. – Gracjan Sielski z kl.6a

III m. – Anna Kobuszyńska z kl.4a

Wyróżnienia otrzymują: Jakub Dłużyński z kl.4b, Laura Duda z kl.4a, Franciszek Wiśniewski z kl.4a, Julia Lewandowska z kl.4a, Adam Pepliński z kl.6a.

Prace literackie:

I m. – Maja Lagocka z kl.8c

II m. – Sandra Chojnacka z kl.7a

III m. – Oliwia Borowiecka z kl.8b

Wyróżnienia otrzymują: Karol Piotrowski z kl.8a, Laura Gadomska z kl.8c, Laura Saworska z kl.8c, Martyna Deręgowska z kl.8b.

Dziękuję pani pedagog Justynie Burcz i pani Ani Dobrzyńskiej-Pakowskiej za pomoc w rozstrzygnięciu konkursu.

Wręczenie nagród ufundowanych przez parafię odbędzie się w najbliższą niedzielę 7 listopada na Mszy Świętej o godzinie 11.30 w kościele Św. Józefa Oblubieńca w Mniszku. Serdecznie zapraszam.  

                                                           Beata Makowska