06/24 2021

„TO(działa)MY! - dyplom

Nasza szkoła otrzymała dyplom za udział w projekcie edukacyjno-społecznym „TO(działa)MY!” zorganizowanym przez UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego. Celem projektu „TO(działa)MY!” było kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby najbliższego otoczenia oraz budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, zdrowiem i edukacją.

W mijającym roku szkolnym klasy IV-VIII realizowały projekt w obszarze „Ekologia i ochrona środowiska” pt. "Wpływ odpadów plastikowych na ludzi, zwierzęta i środowisko naturalne". Uczniowie realizując projekt chcieli wpłynąć na rezygnację z pewnych naszych przyzwyczajeń, jak np. nieograniczonego korzystania z plastiku w życiu codziennym oraz pokazali jak niekorzystnie na nasze życie i środowisko wpływa plastik.