Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wyniki szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii w roku szk. 2020/21.

           1 22 października 2020 r. odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii , w którym wzięło udział 3 uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 : jeden uczeń z klasy 8b, jedna uczennica z klasy 7b i jeden uczeń z 6b .

5 listopada na stronie Kuratorium w Bydgoszczy została opublikowana oficjalna lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego i na tej liście znalazł się uczeń naszej szkoły Julian Dąbrowski z klasy 8b.. Warto nadmienić, że w całym województwie do etapu rejonowego zakwalifikowało się tylko 85 uczniów, mniej o 13 uczniów niż w roku ubiegłym.

Regulamin konkursu określa, że do etapu rejonowego kwalifikuje się uczeń , który zdobył 80% punktów do zdobycia, który to wynik Julian Dąbrowski nieznacznie przekroczył.

Wielkie podziękowania dla wszystkich uczestników etapu szkolnego za trud przygotowania do konkursu, a Julianowi Dąbrowskiemu, który awansował do etapu rejonowego serdeczne gratulacje i życzenia powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych aż po osiągnięcie tytułu laureata.

Paweł Górecki