09/23 2020

Nasza szkoła przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pn. "Piękna nasza Polska cała".

indeksW okresie od września 2020 r do czerwca 2021 r w ramach zajęć, warsztatów, wyjść czy wystaw, będziemy realizować wiele zadań z projektu, który ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych oraz pokazywanie walorów naszego miasta, regionu, Polski.