09/16 2020

Wspaniała postawa naszej uczennicy


Nasza uczennica Oliwia Leszek jest najmłodszą opiekunką mogiły Powstańca Warszawskiego śp. Eugenii Mireckiej ps. Jadwiga.
Pani Eugenia była kierownikiem kuchni w PŻ Pomoc Żołnierzowi w batalionie Zaremba Piorun.
Po wojnie los rzucił ją do Grudziądza.
Postawa małej Oliwii jest godna podziwu i może stać się przykładem do naśladowania.

POWSTAŃCZY BIOGRAM

Jesteśmy bardzo dumni i gratulujemy Rodzicom tak wspaniałego wychowania dziecka

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości Pana Romana Sarnowskiego. Dziękujemy