Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Konkurs historyczny z okazji 100. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w SP 11

Stodolski Olek1 - I miejsce (Kopiowanie)Jesteśmy w przededniu bardzo ważnego dla naszej najnowszej historii wydarzenia Bitwy Warszawskiej, stoczonej w sierpniu 1920 r. Zadecydowała ona o przetrwaniu polskości i państwa polskiego , które zaledwie dwa lata wcześniej , bo w 1918 r. odzyskało niepodległość.

Bitwa Warszawska, nazywana też "Cudem nad Wisłą", została przez ambasadora brytyjskiego, w przedwojennej Polsce parającego się historią – lorda Edgara Vincenta D’Abernona, zaliczona w jego książce jako „Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata”. Stwierdził on , że: "Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji" . Polski historyk i ekspert stosunków polsko-sowieckich, prof. Andrzej Nowak, w swej książce "Klęska imperium zła. Rok 1920" udowadnia tezę, że polskie zwycięstwo uratowało Europę zachodnią przed rewolucją komunistyczną.Jest faktem , że mało kto dawał wówczas Polakom szanse na pokonanie wojsk bolszewickich, które od wschodu w 1920 r. wlały się na terytorium ledwo co odrodzonego państwa polskiego. Wiele państw zachodnich stawiało na Polsce "krzyżyk", czego dowodem było ewakuowanie swoich ambasad z Warszawy. Polacy ze wszystkich warstw społecznych solidarnie stanęli w obronie swej niepodległości i będąc w sytuacji prawie , że beznadziejnej odwrócili losy tej wojny, pokonując Rosję bolszewicką na przedpolach stolicy. Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej było bezapelacyjne, rozbite wojska bolszewickie zaczęły się bezładnie wycofywać. Polacy mogli odetchnąć z ulgą. Zagrożenie minęło.

Tak niewiele jest okazji w najnowszej historii Polski do radości z powodu zwycięstwa Polaków. Więcej jest w naszej historii czczonych klęsk niż zwycięstw. Częściej mówimy o martyrologii, czyli o męczeństwie naszych rodaków. Natomiast przy okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej możemy czuć dumę , satysfakcję i radość z naszych przodków, którzy z odwagą i poświęceniem walczyli w obronie Polski i odnieśli wspaniałe zwycięstwo, które zrobiło wielkie wrażenie na zachodzie Europy.

Celem tego konkursu było upamiętnienie tego wydarzenia i okazanie radości, dumy i satysfakcji w wykonanym przez uczestników konkursu plakacie, którego 100. rocznicę będziemy w tym roku obchodzić 15 sierpnia (podczas wakacji).

W niełatwych realiach zdalnego nauczania w konkursie wzięło udział 9 uczniów od klasy czwartej do klasy ósmej szkoły podstawowej. Jak zazwyczaj nie było łatwo ustalić kolejność w konkursie. Ostatecznie - I miejsce zdobył Aleksander Stodolski z kl. V a. II miejsce zajęła Julia Szynert z kl. V a . III miejsce postanowiono przyznać trojgu uczniom – są to: Nikodem Gabryszewski kl. V b, Laura Saworska kl. VI c i Laura Winiarek kl. VI c.

Pracom pozostałych uczniów należy się również uznanie, a wszystkim uczestnikom gratulacje .

Daliście dowód swojej patriotycznej postawy!

A wszystkim uczniom podczas wakacji polecam wdzięcznej pamięci to jakże radosne święto dla nas Polaków, nie zapominając wszakże o tych , którzy wówczas złożyli najwyższą ofiarę życia, broniąc naszej Ojczyzny !

Paweł Górecki