Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

O tym, jak wychować dziecko do odpowiedzialności.

BeztytuuWychowanie dziecka do odpowiedzialności wymaga zarówno pochwał, jak i kar.
Większość pedagogów zachęca do wykluczenia takiej kary która uwłacza godności dziecka, Zagadnienie karania i nagradzania jest dość trudne i wywołuje zwykle wiele kontrowersji u rodziców. wywołuje żal do rodziców. One wcale nie wnoszą dobrych rezultatów wychowawczych.

W takim razie jakie kary wpływają lepiej na dziecko?

  • pozbawienie dziecka jakiejś przyjemności,
  • nakazanie wyjścia do innego pokoju,
  • wstrzymanie kieszonkowego, itp.
  • Brak konsekwencji w wychowaniu.
  • Chwiejność rodziców, tzn. stosowanie raz kary, innym razem pochwały za to samo.
  • Brak jednolitej linii wychowawczej między rodzicami, np. matka rozpieszcza dziecko, a ojciec karze, lub odwrotnie.

Pamiętajmy, że kara wymierzona spokojnie i stanowczo, nigdy nie osłabi szacunku i miłości dziecka do rodziców. Warto jednak uczyć przepraszania za wyrządzoną krzywdę.

Wpływ na zachowanie dziecka ma również wiele innych czynników jak np.:

Zwroty rodziców typu:

Już cię nie kocham!

Jesteś kłamczuchem.

Jesteś niedobry.

Zastąpić je należy zwrotami:

Źle, że skłamałeś.

Źle teraz postąpiłeś.

Martwię się, że byłeś nieposłuszny, itp.

Niedozwolone są zwroty zastraszające dziecko: np.

Oddam cię do domu poprawczego.

Zamknę cię w ciemnej piwnicy.

Trzeba także unikać ciągłego przypominania winy dziecka, ponieważ może to wywołać zniechęcenie, nadmierne poczucie winy czy odrzucenie.

Nagradzanie, pochwały.

Czego potrzebują dzieci? Potrzebują zachęty.

Potrzebują wiary w ich dobre skłonności, dobry charakter, w swoje możliwości.

Jakie są najskuteczniejsze metody oddziaływania na dziecko?

Tzw. zasada wzmacniania, która polega na wyrażaniu uznania czy pochwały za jakieś określone zachowanie. Nagroda wzmacnia jego postępowanie. Wzmacniające oddziaływanie może mieć formy: pochwały, uznania, nagrody pieniężnej, słodyczy, zabawki, rozrywki, przyjemności, itp.

Nie należy nadużywać formy materialnej! Pamiętajmy, że dzieci potrzebują autorytetu rodziców. Dziecko musi mieć świadomość, że choć rodzice są dla niego dobrzy i kochają je, jednak mają prawo coś mu nakazać czy zakazać, potrafią okazać stanowczość, gdy zachodzi taka potrzeba. Dziecko przy takich rodzicach czuje się bezpieczniejsze.

Źródło: szkolnictwo.pl