03/05 2020

Rekomendacje MEN

1.Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

2. W przypadku dziecka do 8. roku życia i nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły rodzicowi należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

3. W szkole wywieszono instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej. Na bieżąco kontrolowany jest stan czystości i wyposażenia toalet.

4. Prosimy o pozostawienie chorych dzieci w domu i pójście do lekarza.

1