Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Nabór na stanowisko Animatora Sportu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu

ogłasza nabór na stanowisko: ANIMATORA SPORTU

na obiekcie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012” przy Al. Sportowców 3 w Grudziądzu

Liczba animatorów: 1-2 osoby

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres zatrudnienia: grudzień 2019 – luty 2020, następnie marzec 2020 - listopad 2020 r.,

Wymagana liczba godzin do wypracowania:

-          w okresie grudzień 2019-luty 2020:

 • w przypadku wyboru 1 animatora: 60 godzin
 • w przypadku wyboru dwóch animatorów: 30 godzin

-          w okresie marzec 2020 – listopad 2020 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Fundacji Orły Sportu, w przeciwnym wypadku liczba godzin jak w okresie grudzień 2019-luty 2020):

 • w przypadku wyboru 1 animatora: 120 godzin*
 • w przypadku wyboru 2 animatorów: 60 godzin*

* Dyrektor zastrzega sobie prawo modyfikacji ilości godzin w przypadku zmiany wymagań ze strony fundacji Orły Sportu

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. posiadać odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora, trenera (np. w piłce nożnej, koszykowej, siatkowej lub tenisie ziemnym), nauczyciela wychowania fizycznego.
 2. posiadać umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą.
 3. życiorys (CV),
 4. list motywacyjny,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie i instruktorskie,
 6. program planowanych działań (zał. nr 2)
 7. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Heweliusza ul. Droga Mazurska 2, 86-300 Grudziądz.  Nasze dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 46 51 701. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje zadania z zakresu:

Wymagane dokumenty:

Załącznik nr 1 i 2 można pobrać ze strony internetowej: www.zso1.edu.pl

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Droga Mazurska 2 w Grudziądzu, w zamkniętej kopercie z napisem: „ANIMATOR SPORTU Orlik 2012” w terminie do dnia
31 października 2019 r. do godz. 12.00.

 

Rozstrzygnięcie naboru: 4 listopada 2019r.. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku naboru.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Małgorzatę Smelkowską,
z którą można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 56 45 10 360 lub 361.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury
w ramach prowadzonej rekrutacji.

Niepodanie informacji, o których mowa w art. 2 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana

 

Dokumanty do pobrania:

1. zał. nr 1 Oświadczenie

2. zał. nr 2 program planowanych dzialan